B2B Sosyal Medya Kampanyalarında Güncel Trendler

B2B Sosyal Medya Kampanyalarında Güncel Trendler

Tüketici markaları takipçi biriktirmek, diyalog kurmak ve kupon dağıtmak için sosyal reklam kampanyalarına yıllarını vermiştir. Bu sırada pazarlamacılar B2B sosyal medya kampanyaları konusunda, reklam teknolojilerindeki tecrübe ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bu alana hiç karışmamıştır.

B2B alanında ürün ya da hizmet satışı yapan firmaların takipçiye pek fazla ihtiyacı yoktur. Takibin ötesinde diyaloglara ihtiyaçları vardır. B2B pazarlamacıları bu nedenle kullanıcı verilerinin toplanabildiği sosyal kampanyalara önem verir.

Fakat bu durum hızla değişmektedir. Pazarlamacılar B2B sosyal medya kampanyaları kapsamında muazzam bir şekilde artış olduğunu görmekte ve bu alana doğru yönelmektedir. Bu yeni hedeflere ulaşmak için sosyal kampanyalarda yeni yaklaşımlar uygulanmaktadır.

B2B sosyal medya kampanyalarında en yaygın 4 yaklaşım:

1. Sosyal katılımda süreklilik oluşturun.

B2B sosyal medya kampanyaları için ilk adım B2B çevresinde bir sosyal ilişkiler ağı oluşturmaktır. Bu aşamada devam eden sözleşmelerin sürekliliği için B2C kampanyalarının tek seferde ilişki kurma paradigmasını değiştirmeniz gerekir.

B2B ortamlarda tek dokunuş yeterli değildir. İhtiyacınız olan devam diyaloglar ile karmaşık bir satış döngüsü kurmaktır. Bu tarz ilişkiler kısa süreli kampanyalarla kurulamaz. Bunun yerine içiçe geçmiş sözleşmelerden oluşan ve takvime yayılan bir dizi planlamaya gereksinim vardır. Bu çözüm kullanıcı verilerini toplamanız için de size zaman sağlayacaktır.

2. Müşterilerinizin olduğu her yerde olun.

Sosyal kampanyaları Facebook ya da Twitter’dan ibaret olarak düşünmeyin. Potansiyel müşterileriniz internette her yerde ve sosyal kampanyanız da her yerde olmalıdır. Marka deneyiminiz tutarlı olmalı ve tüm dijital platformlarla senkronize hareket etmelidir.

Bu sırada mobil pazarlamayı da unutmamak gerekir. Birçok insan mobil cihazından internette gezinmekte, e-postalarını okumakta ve sosyal etkileşim kurmaktadır. Mobil pazarlamayı dışarıda bırakan sosyal medya pazarlama uygulamaları daha az etki yaratacak demektir.

Bir sosyal medya kampanyasının sadece mobil üzerinden erişilebilir olması doğru bir yaklaşım değildir; aynı zamanda mobil pazarlama göz önüne alınarak oluşturulmuş olması gerekir. Zayıf mobil deneyimleri, firma ya da müşteri olan takipçinin uzaklaşmasına neden olur. Ancak mobil kampanyalar düzgün yürütüldüğü zaman iş çevresindeki potansiyel müşteriler bunun farkında olacak ve takipte kalacaktır.

3. B2B potansiyel müşterilerini B2B özel ürünleri ile teşvik edin.

Burada anlatılmak istenen B2C ile B2B sosyal medya kampanyaları arasındaki temel ayrım. Geleneksel B2C kampanyaları kupon hediyeleri ve ürün fırsatları üzerine inşa edilmiştir. Bu tarz teşvik çalışmaları B2B kampanyalarında sonuç vermemektedir. B2B çevresi daha az işlemsel ve daha hızlıdır.

B2B dünyasında satın alma işlemi daha sonradan gerçekleşir. Aynı zamanda sözleşmeler daha uzun süreli ve satış döngüsü daha karmaşıktır.

4. Nitelikli ve ilgili veriler toplayın.

B2B pazarlamanın liderleri genellikle müşterileri hakkında daha fazla bilgi edinmek istemektedir. Fakat sadece iş konusundaki ilgi alanlarını değil; aynı zamanda kişisel ilgi alanlarını da anlama taraftarıdırlar. Bu, sosyal medya kampanyalarının yürütülmesinde gizli silahtır.

Kişisel ilgi alanlarından oluşan zengin bir data, her zaman sosyal medya kampanyalarında kullanılmaktadır. Böylece halka açık platformlara nazaran daha derinlemesine ve doğru sorular sorulabilir; doğru analizlerle birlikte kampanya ve indirimler yaparak kullanıcılar ile etkileşim artırılabilir.

B2B sosyal medya kampanyaları kapsamında toplanılan kullanıcı bilgileri CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemine eklenmezse bir anlam ifade etmez. Temiz ve zengin bir data ile CRM oluşturmak, güçlü ve kalıcı ilişkiler kurulmasına büyük oranda yardımcı olur.

Sosyal medya kampanyaları her zaman daha nitelikli satış oluşturmak için bir araç olmuştur. B2B pazarlamada kullanıcı verilerin gerektirdiği bu süreç, teknolojik gelişimlerle ilerlemektedir.

B2B pazarlamacıları, günümüz sosyal pazarlama araçlarıyla pazarlama anlayışlarını tüketicilerin ilgi alanları ile yönlendirmektedir. Uzun satış döngüleri, danışma ilişkileri ve karmaşık işlemlerde dijital pazarlamadan yararlanılmaktadır.

Mutluluk paylaştıkça artar :)
← Facebook Yarışma Örnekleri Y Kuşağı Özellikleri →

Yazar Hakkında

Tuğba Ayvaz
Tuğba Ayvaz
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra AIESEC uluslararası staj platformunda aktif görev aldı. Tuğba, DijitalAjanslar.com içeriklerini koordine ediyor ve ajanslarla iletişimi sağlıyor.