Dijital Pazarlamanın Yükselen Trendi: Programatik Reklamcılık

Dijital Pazarlama, Konular 04 Kas 2016
Dijital Pazarlamanın Yükselen Trendi: Programatik Reklamcılık

Dijital pazarlamada gittikçe daha çok kullanılan Programatik Reklam teknolojisi; reklamveren, ajans ve yayıncılar için önemli faydalar sağlıyor.

Dijital pazarlama alanında dikkate değer gelişmelerin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde markalar ürün ve hizmetlerini artık geleneksel reklam yöntemlerinin dışında birçok farklı kanal ve yeni stratejilerle kitlelere duyurabiliyor. Yeni model pazarlama yöntemleri; yaratıcı, gerçek zamanlı ve hedef kitleyle alakalı olması açısından dikkat çekiyor.

Programatik Reklam da son zamanlarda sıklıkla kullanılan pazarlama yöntemlerinden birisi. Aslında bu kavrama çok da yabancı değiliz. Programatik Satın Alma (Programmatic Buying) adıyla da bilinen bu yöntem, özellikle de medya satın alma alanında uzun zamandır kullanılıyordu. Dijital reklam platformlarının sunduğu imkanlar ve geliştirilen yeni araçlar ile birlikte programatik teknolojisi dijital pazarlama çalışmalarında da yeni bir dönemi başlattı.


Programatik Reklam / Programatik Satın Alma Nedir?

Programatik Reklam modeli en basit tanımıyla veriyi analiz edip, teknolojiyi kullanarak medya satın alımını daha hızlı ve akıllı hale getiren yöntemdir.* Bu teknoloji markaların mesajlarını platform ve kanallar arasındaki çapraz karşılaştırmalarla, gerçek zamanlı sinyaller doğrultusunda, etkin bir şekilde yayınlamalarına yardımcı olur. Böylece reklamverenler doğru içeriği, doğru zamanda, doğru kişilere ulaştırma imkanı elde eder.

Programatik, online reklam alımında manuel olarak yapılan teklif verip-alma ve optimizasyon çalışmalarını bir tür yazılım aracılığı ile yapar. Böylece operasyonel iş yükünü ve maliyeti azaltmakla birlikte, verimliliği ve karı artırır.

Arama motoru pazarlamasında ve display reklamlarda kullanılan Programatik, reklamverenler ve ajansların daha karlı sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır. Bu faydalardan bazıları:

  • Farklı kanallardan elde edilen verileri analiz ederek daha bilinçli hedefleme yapmaya yardımcı olur.
  • En doğru hedef kitleye ulaşmayı sağlar.
  • Birçok yayıncıya tek bir noktadan erişilebilmesine imkan verir.
  • Maliyetlerini düşürür ve maksimum dönüşüm sağlayarak karlılığı artırır.
  • Tamamen şeffaf bir fiyatlandırma ortamı sunar.
  • İnsan gücünün verimli kullanılmasını sağlar.
  • Gerçek zamanlı satın alma ve yayın takibi ile birlikte gerçek zamanlı optimizasyona imkan verir.

Programatik Reklamda En Çok Kullanılan Kavramlar

Real-Time Bidding – Gerçek Zamanlı Açık Artırma

Real-time bidding’in genellikle programatik ile aynı şey olduğu düşünülse de bu doğru değil. Programatik, reklam alışverişinin insan kontrolünde fakat yazılımlar aracılığı ile yapılmasıdır. Real-time bidding ise programatik satın almada kullanılan 4 farklı yöntemden biridir.  Programatik bir ekosistemken, RTB bu ekosistemin bir parçasıdır.

RTB yönteminde satın alma işlemi “gerçek zamanlı” teklif vermeyle yapılır. Google Display ve benzeri reklam networkleri bir süredir gerçek zamanlı açık artırma ile envanter satma imkanı sunuyordu. Programatik’te ise real-time bidding rezervasyon ile yapılabiliyor ve reklamverenler satın aldıkları envanteri tek bir kanaldan optimize ederek, yönetebiliyor.

programatik reklam real-time bidding

Ad Exchange – Reklam Borsaları

Reklamveren ve yayıncıların reklam alım-satımı için buluştuğu pazaryeridir. Burada yayıncılar reklam alanlarını RTB ve Premium gibi birtakım satın alma metodları doğrultusunda açar. Tüm reklamverenlere açık olan real-time bidding en geniş kapsamlı yöntem olduğu için buna “open exchange” denir. “Private exchange” ise Premium anlaşma ile direkt rezervasyon alma yöntemidir.

Programatik satın almada ayrıca programmatic direct (en öncelikli satın alma), private auction (özel açık arttırma) gibi yöntemler de bulunur.

Demand-Side Platform (DSP) – Talep Yönlü Platformlar

Reklamverenlerin farklı reklam borsaları üzerinden satın alma yapmasına imkan veren teknolojidir. Medya satın alacakların çoklu kaynaklardan envanter toplamasına, optimize etmesine ve anlık açık artırmaya girmesine yardımcı olur. Reklamveren lehine fayda sağlamayı amaçlar.

Supply-Side Platform / Sell-Side Platform (SSP) – Arz Yönlü Platformlar

Yayıncı veya ad network’lerin envanterlerini programatik yoluyla satması için kullandığı teknolojidir. Yayıncı lehine reklam alanlarının en yüksek fiyata satılmasını amaçlar. Yayıncıya reklam alanlarının hangi formatla, hangi fiyatla satılacağı ile ilgili öneriler sunar.

Trading Desk – Satın Alma Masaları

Reklamverenler adına DSP yönetimi yapan sistemdir, dijital yatırımlar burada yönetilir.

programatik reklam data-driven

Data-Driven Advertising – Veriye Dayalı Reklamcılık

Programatiğin günümüzde bu kadar önemli olmasının bir sebebi de veriye dayalı reklam modeli olmasından kaynaklanıyor. Data-driven advertising, reklam çalışmalarının veri analizi yoluyla belirlenen özel hedef kitlelere yönelik düzenlenmesidir.

Data Management Platform (DMP) – Data Yönetim Platformu

Programatik reklam sürecinde bütün verinin yönetildiği merkezdir. DMP kullanılarak arama motoru, mobil, display, TV ve diğer kampanyaların verileri birleştirilebilir; birden fazla kanaldan gelen satışlar ölçümlenebilir ve hedef kitle optimizasyonu yapılabilir. Markanın reklam stratejilerinin oluşturulması ve doğru bir şekilde yönetilmesinde kullanılır.

Viewability – Görüntülenebilirlik

Reklamın hedef kitle tarafından görüntülenmesidir. Google tarafından yapılan bir araştırmaya göre yayınlanan dijital reklamların %56’sını hiç kimse görmüyor ve dolayısıyla harcanan reklam bütçesi boşa gidiyor. Bu nedenle görüntülenebilirlik reklamverenler için son derece önemli.

Programatik reklam teknolojisi marka, ajans ve yayıncılara görüntülenebilirlik konusunda büyük faydalar sağlıyor. Artık reklamının görüntülendiğinden emin olmak isteyen reklamverenler; sadece gösterim değil, görüntülenebilir gösterim de satın alabiliyor.


Programatik Reklamın Geleceği

Dünya çapında medyaya harcanan bütçe artık programatik satın almaya doğru gidiyor. eMarketer’in raporuna göre 2013 yılında dünya çapında toplam 22 milyar dolar olan programatik reklam harcamasının 2018 yılında 69 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Gerçek zamanlı verileri anlamlı insight’lara dönüştüren bu model, geliştirilen algoritmalarla birlikte daha fazla envantere ve kanal, reklam türü gibi konularda daha fazla çeşitliliğe ulaşıyor. Programatik teknolojisinde reklamveren ve yayıncıların ihtiyaçları doğrultusunda yeni modeller oluşturuluyor. Pazardaki payı gün geçtikçe artan Programatik reklamcılık, önümüzdeki günlerde gelişerek büyümeye devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Türkiye’de de kullanımı hızla yaygınlaşan bu reklam modelini siz de dijital pazarlama çalışmalarınıza dahil edebilir ve reklam bütçenizi en etkin şekilde kullanarak, bu sistemin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Programatik reklamlar konusunda Dijital Medya Planlama Ajansları ve SEM Ajansları’ndan profesyonel destek alabilirsiniz.

Mutluluk paylaştıkça artar :)
← Google'ın Mobil Öncelikli İndeksi İçin Optimizasyon Önerileri Inbound Pazarlama Nedir Ve Nasıl Yapılır? →

Yazar Hakkında

Tuğba Ayvaz
Tuğba Ayvaz
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra AIESEC uluslararası staj platformunda aktif görev aldı. Tuğba, DijitalAjanslar.com içeriklerini koordine ediyor ve ajanslarla iletişimi sağlıyor.