Şirketlerin Dijital Çalışmalara Ayırdığı Bütçe Artıyor

Dijital Ajanslar Ekosistemi 2015

Dijital ajanslar konusunda yapılan çalışmalar, şirketlerin dijital çalışmalara verdiği önemi ve bu alandaki bütçelerini artırdığını gösteriyor. SoDA'nın 2015-2016 çalışması,  markaların dijital çalışmalarında dışarıdan ajanslarla çalışmayan müşteri sayısının geçen yıl %13 iken, 2015’te %27'ye yükseldiğini gösteriyor. Örneğin, Kuzey Amerika’dan çalışmaya katılan müşterilerin %28'i dijital çalışmaların tamamını in-house gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Bu durum dijital ajanslar için endişe verici bir eğilim de olsa 2015 yılında SoDA tarafından yürütülen diğer çalışmalar, dijital ajansların genel durumunun güçlü olduğunun altını çiziyor. SoDA'nın yaptığı Q1 2015 KPI Araştırması'na katılan 10 kişiden 8'i, 2014'ün son çeyreğinde gelirinin büyüdüğünü ya da sabit kaldığını belirtiyor. Araştırmada %73'ten fazla katılımcı, aynı çeyrekte kar marjının yükseldiğini veya istikrarlı bir tutum sergilediğini ifade ediyor. Şirketlerini bir tarafa bırakıp dijital hizmet sektörünün 2015'teki durumunu 1 ile 10 arasında derecelendirmeleri istendiğinde alınan cevapların ortalaması ise 7.1 olarak ortaya çıkıyor. Dijital çalışmalarını in-house yürüten ve inovasyon çalışmalarında belli partner gruplarıyla çalışan müşterilerin kararlılığını sürdürdüğünü görüyoruz. Çok sayıda dijital ajans, gelir modellerini çeşitlendirmenin yanı sıra kendi ürünlerini ve IP’lerini direkt pazara sokuyor. Aslında, üç yıl ya da daha uzun süredir inovasyon laboratuarına sahip olan ajanslardan 4'te 1'i burada yürüttükleri çalışmaların yan ürün, VC yatırımı ya da önemli fonlar ortaya koyduğunu belirtiyor. 5 ajanstan 4'ünün laboratuar çalışmalarının direkt olarak yeni şirket kazancına dönüştüğünü söylerken 3’te 1’inden daha azı ise gelirlerini ürün tasarlama çalışmalarından elde ettiğini ifade ediyor. Markalar, kendi bünyelerindeki dijital becerilerini geliştirmeye devam ederken tek bir müşteriye hizmet veren dijital ajanslarda eskiden olduğu kadar kalabalık kadrolarla karşılaşmıyoruz. 2015-2016 araştırmasında, markaların sadece %12'si kendi bünyesinde dört veya daha fazla dijital mağazaya sahip ve bu oran 2014'deki %21 oranına göre oldukça düşük. dijital ajanslar
İnovasyon Çalışmalarında Ajansların ve Danışmanlıkların Rolü Geçen yılın DMO çalışmasında, müşterilere ajanslarıyla aralarındaki ilişkilerde en fazla değer verdikleri konu sorulduğunda en yaygın ikinci cevap "ürün/hizmet inovasyonu" oldu. Müşterilerin %60’ı inovasyon konusunu kendi içinde çözerken, yaklaşık 5'te 2'si bu konuda ajanslarla ve danışmanlıklarla çalışıyor. Alanında uzmanlaşmış ajansların küçük bir bölümüyle çalışan müşterilerin yüzdesi bu yıl geçen yılın %29 oranıyla tutarlılık gösterek %27.8’de kaldı. Ayrıca dijital ve geleneksel çalışmalarında büyük bir ajansla birlikte çalıştığını ifade eden müşterilerin oranında da önemli bir artış meydana geldi. Bu artış, SoDA'nın 2015-2016 çalışmasında %30,5 oranındaydı. Açıkça görülüyor ki, iki farklı stratejik yaklaşım doğuyor: büyük ve işinde uzman ajanslarla çalışmak ve farklı ajanslarla birlikte çalışmak. Diğer taraftan, sektörümüzde birçok müşterinin birlikte çalışmak istediği kullanıcı deneyimi, ver ve teknoloji platformlarının kullanımı gibi alanlarda yüksek bir seviyede uzmanlaşmış ajanslar bulunuyor. Sektörel verilere daha detaylı baktığımızda, 2015 çalışması müşteri tarafında dijital entelektüellik seviyesi ile uzman/niş dijital ajanslarla birlikte çalışmak arasında direkt bir bağ olduğunu gösteriyor.

  • Kendini dijital girişimcilere oranla "çok veya az inovatif" olarak tanımlayan müşteriler, uzman dijital ajanslarda çalışmak veya tam hizmet veren ajansların birleşimiyle çalışmaya beş kat daha fazla yatkın.
  • Kendilerini dijital girişimcilere oranla "hiç ya da pek inovatif olmayan" olarak tanımlayan müşterilerin sadece 8’de 1’i, uzman dijital ajanslarla çalışıyor.


Müşteri-Ajans Kadrolarındaki Bağımsızlar Çalışmalara katılan müşterilerin %60’ından fazlası, dijital girişimlerinde öncelik olarak bağımsız ajanslarla çalışmayı tercih ettiğini ifade etti. Buna ek olarak %27'lik bir kısım da bağımsızlar ve holding şirket ajanslarıyla aynı anda çalıştığını bildirdi. Çalışmalar gösteriyor ki bağımsız dijital ajanslar umut vadediyor ve komuta etme konusunda kadrolardaki hakimiyetini halen sürdürüyor. Müşteriler, küçük ajanslarla en çok tasarım ve geliştirme konularında birlikte çalışıyor. Bulgular, müşterilerin strateji çalışmaları için küçük ve orta ölçekli ajansları tercih ettiğini gösteriyor. Kullanıcı deneyimi alanındaki müşteri çalışmaları üzerine yoğunlaşan çok sayıda ajans bulunuyor. SoDA üyesi olan Ari Weissman'ın EffectiveUI'de belirttiği gibi, ajansın (ve müşterinin) işbirliği içerisinde çalışmasında ajans-müşteri uyumu çok önemli bir ön koşuldur. "UX tasarım ajansıyla birlikte çalışmak birçok kuruluş için dönüştürücü etkiye sahiptir ve yalnızca ajansla değil daha önce beraber çalışmamış tüm paydaşlar dahil olmak üzere organizasyonel yapıyla işbirliği gerektirir," diyen Weisman söyle devam ediyor, "Müşterileriniz kuruluşların silolaştırılmasıyla ilgilenmiyor. Kapsamlı ve entegre bir deneyim istiyorlar." Medya tarafında programlı satın alma, karmaşık bir ekosistemin etrafında bütünleşmiştir. Bu alanda uzman sağlayıcılar durumlarının avantajının tadını çıkarırken bazı güçlü ve büyük ajanslar, şirket içinde daha karmaşık ve kompleks platformlara imza atıyor. dijital ajanslar ekosistemi 2015
Müşteri Anlaşmalarının Değişen Doğası Geçen yıl yapılan DMO çalışmasında müşteriler "ürün/hizmet inovasyonu"nu birincil ajans ilişkileri için en değerli ikinci alan olarak derecelendirdi. Aynı araştırmada ajanslar ise ürün/hizmet inovasyonunu müşterilerin en fazla önem verdiği konular listesinde dördüncü sıraya koydu. Ajanslar, bu araştırmadan sonra geçen zaman içinde müşterilerinin işbirliği konusunda inovasyona verdikleri önemi fark etmeye başladı. Katılımcı ajansların %50'si yeni ürün ve hizmet tekliflerinde müşterilerine danışmanlık hizmeti verdiğini ifade etti.
Öngörü Dijital Ajanslar İçin Önemini Koruyor Ajanslardan, projelerin maliyetini ne derece doğru öngördüklerini 0'dan 10'a kadar bir skalada ifade etmeleri istendiğinde çıkan sonuçlar 2015 yılında gelişim gösterdi. 2014'te 6.09 olan ortalama 2015'te 6.32'ye yükselerek dijital ajansların öngörü konusuna önem verdiği ortaya kondu. Yapılan bu araştırma, durumun ne kadar vasat olduğunu göstermek ile birlikte ajansların kendi kendilerine, kapsam yahut kapasitelerini sorgulamalarını ve bu kötü sonucun nedenlerini araştırmalarını gerektiğini, bu durum ile başa çıkılması gerektiğini gösteriyor.
Dijital Dünyada Kampanya Harcamaları DMO'nun geçtiğimiz yılki çalışmasında, dijital pazarlama bütçelerinin büyümesi yavaşlıyordu. Araştırmaya katılanların sadece %9'u geçen yıl dijital pazarlama için ayırdıkları bütçeleri azaltmayı planladıklarını söylerken durumunu koruyacağını söyleyen müşterilerin sayısında çift haneli bir artış gözlendi. Avrupa gibi bölgelerde ekonomik belirsizlik sürerken Kuzey Amerika pazarının gücü, dijital girişimciler dahil olmak üzere genel anlamda daha büyük pazarlama bütçesine dönüşüyor. 2015-2016'da dijital pazarlama bütçelerini ve tüm pazarlama harcamalarını arttıran katılımcıların sayısında global olarak bir artış oldu. Müşteri tarafından yaklaşık dört katılımcıdan biri olmak üzere bu artık %27 olarak kayıtlara geçti. Programlı medya satın alma gibi alanlar, en fazla bütçe artışı görüyor. Aslında, neredeyse üç katılımcı müşteriden biri (%31.5) programlı medya satın alma için 2015 yılında ayırdığı bütçeyi arttırdığı belirtti. Küresel olarak katılımcıların %46.9’u iki gruba ayrılıyor: a) mevcut pazarlama harcamalarını dijital çalışmalara aktaranlar, b) dijital pazarlama bütçeleriyle birlikte tüm pazarlama harcamaları da artanlar. Diğer taraftan Avrupa’da daha olumsuz bir tablo görüyoruz. Ankete katılan yaklaşık dört katılımcıdan biri (tam olarak %28.2'si) dijital harcamalarını arttırmak için ya mevcut bütçeyi kullandığını ya da tüm bütçeyi yeniden düzenlediğini ifade etti. Bu arada, Avrupa'da ankete katılanların %13'ü, dijital bütçe azalması planladığını söyledi. dijital ajanslar ekosistemi
Harcamalardaki Artış Kampanyalara Özgü Değil Dijitalde artan harcamalar, kampanya satın almayla sınırlı kalmıyor. Bütçeler en  fazla pazarlama amacı gütmeyen dijital ürünler (uygulamalar, platformlar, araçlar ve hizmetler dahil olmak üzere) için büyük bir hızla büyüyor. Dijital ürün oluşturma alanında uzmanlaşmış kurum ve yazılım geliştirme şirketleri (her iki pazar için IP oluşturmanın yanı sıra, müşteri adına dijital ürün geliştirme konularında uzmanlaşmış) müşteriler ve organizasyonlar arasında büyüyen bütçe önceliğinden yararlanıyor.
İnovasyon Laboratuarlarının Değeri Geride bıraktığımız üç yıl içinde, SoDA'nın DMO çalışmasında, tam hizmet veren ajanslar ve dijital mağazalar içinde yenilik laboratuarları ve ürün kuluçkasının çoğalması analiz edildi. Özellikle bu çalışmaların yarattığı değere odaklanıldı. Bu çalışmalardan daha mutlu, daha bağlı personel ve yeni işlerden elde edilen kazanımlar öne çıktı. Bu yıl laboratuarların kuruluş tarihine dayanarak elde edilen inovasyon laboratuvarlarının faydaları analiz edilerek çalışma bir adım daha ileriye taşındı. İnovasyon laboratuarlarının yaşı dikkate alınmadığında, yetenek edinme ve yeni işler geliştirme iki belirgin fayda olarak öne çıktı (ikisi için de %70). Hizmet tabanlı bir modelden ürün geliştirmeye doğru olan devinim ajanslar ve prodüksiyon şirketleri için dik bir öğrenme eğrisi ortaya koyuyor. 2-3 yaşından sonra öğrenme eğrisi, önemli fonlar, gelir artışı gibi düzgün ve daha fazla finansal fayda sunuyor; ardından yeni iş kazanımı kök salmaya başlıyor. 2-3 yaşından sonra inovasyon laboratuarları/ürün kuluçkalarındanet bir finansal ROI görülmeyen ajanslar, çalışmalarını feshederek hizmet tabanlı tekliflerine odaklanabiliyor. 2014'deki genel bulgular karşılaştırıldığında yetenek edinme ve yeni iş alanlarında güçlü kazanımlar görülürken sırasıyla %19.0 ve %9.8 oranında artıyor.
Dijitalin tüm dünyada önemini arttırması, markaları bu çalışmaları kendi içinde yürütmeye yönlendirdiği kadar işinde uzman dijital ajanslarla işbirliğine de teşvik ediyor. Ajanslar, partnerlik ve danışmanlık hizmeti konusunda sektörün vazgeçilmezleri olmaya devam ediyor.

İlgili Haberler

Dijitalleşme Odaklanma ve Dikkat Süresini Azalttı
Dijital menu icon
25 Haz 24
Dijitalleşme Odaklanma ve Dikkat Süresini Azalttı
Devamını Oku >
Dönüşüm Optimizasyonunda Doğru Hedef Belirleme Yöntemleri
Dijital menu icon
4 Haz 24
Dönüşüm Optimizasyonunda Doğru Hedef Belirleme Yöntemleri
Devamını Oku >
Girişimciler İçin Faydalı Growth Hacking Önerileri
Dijital menu icon
14 Tem 15
Girişimciler İçin Faydalı Growth Hacking Önerileri
Devamını Oku >
Başarılı Pazarlama Videoları Oluşturmak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
Dijital menu icon
11 Haz 15
Başarılı Pazarlama Videoları Oluşturmak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
Devamını Oku >
Girişimcilerin Korkulu Rüyası: Pazarlama!
Dijital menu icon
3 Haz 15
Girişimcilerin Korkulu Rüyası: Pazarlama!
Devamını Oku >
Ünlü Markaların Logolarındaki Değişim: Gap, Starbucks, Vodafone, Airbnb
Dijital menu icon
29 May 15
Ünlü Markaların Logolarındaki Değişim: Gap, Starbucks, Vodafone, Airbnb
Devamını Oku >
Kişisel Marka Olmak Neden Önemlidir?
Dijital menu icon
26 May 15
Kişisel Marka Olmak Neden Önemlidir?
Devamını Oku >
Ajanslar İçin Müşteri Profili Analizi
Dijital menu icon
22 May 15
Ajanslar İçin Müşteri Profili Analizi
Devamını Oku >